קטע:מצודות על ירמיהו לא יג

מצודת דוד

"את טובי" - את הטוב הבא להם מאתי

"ורויתי" - לפי שבעת החורבן היה נעדר מהכהנים מיתר אשי ה' לכן אמר הנה אז אשביע נפש הכהנים דשן כי יאכלו בשר הקדשים

מצודת ציון

"ורויתי" - ענין שביעה

"דשן" - ענין שומן