קטע:מצודות על ירמיהו לא ה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כי יש יום" - הנה יום מוכן אשר הצופים העומדים בהרים יקראו בקול קומו ונעלה אל ציון אל ה' כי באה הגאולה וחזרה השכינה למקומה לציון

מצודת ציון

"נוצרים" - ענין שמירה ועל הצופים יאמר שדרכם לעמוד במקום גבוה לראות מי ומי הבאים לשמור את העיר מן הנזק