מצודות על ירמיהו כ יג


מצודת דוד

"שירו לה'" - ומעתה אתם אנשי הצדק שירו לה' והללו אותו אשר הציל מיד המרעים את נפש האביון ועל נפש עצמו אמר

מצודת ציון

"מרעים" - רשעים