קטע:מצודות על ירמיהו כ ד

מצודת דוד

"לך" - אותך אתן ולכל אוהביך

"ועיניך רואות" - כשיפלו בחרב

"והכם" - מהם יכה בחרב

"למגור" - לאסיפת הגייסות