פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו כח טז

מצודת דוד

"לכן" - הואיל ונבאת בשקר לכן אגרשך מעל פני האדמה השנה ההיא תמות

"אל ה'" - כמו על ה' ר"ל דברת בעבור ה' דבר המוסר ממנו מה שלא אמרה

מצודת ציון

"משלחך" - אגרשך וכן וישלחם ביד פשעם (איוב ח)