קטע:מצודות על ירמיהו כח ח

מצודת דוד

"אל ארצות" - על ארצות

"הנביאים וגו'" - רצה לומר וזהו דברי הנה הנביאים אשר נבאו מעולם לרעה כמוני היום