קטע:מצודות על ירמיהו כז כב

מצודת דוד

"עד יום פקדי אותם" - עד הזמן שאזכור אני בהם והוא בימי כורש ואז אעלה אותם משם ואשיב אותם אל המקום הזה

מצודת ציון

"פקדי" - ענין זכרון