פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"כי כה אמר ה' וגו'" - בעבור שארכו הדברים באמרו אשר לא לקחם וגו' אמר שנית כי כה אמר ה' וגו' וכן דרך המקרא