קטע:מצודות על ירמיהו כז יח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"יפגעו נא בה'" - יתפללו עתה לה' לא על השבת הכלים אלא לבל יבואו לבבל הכלים הנותרים מה שלא לקח כשגלה את יכניה

מצודת ציון

"יפגעו" - ענין תפלה ובקשה כמו ואל תפגע בי (לעיל ז)

"נא" - עתה