קטע:מצודות על ירמיהו כז יז

מצודת דוד

"למה וגו'" - כי כשלא תקבלו עול שעבוד יכבוש את עיר ויחריבה