פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"למה וגו'" - כי כשלא תקבלו עול שעבוד יכבוש את עיר ויחריבה