פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"אשר לא יעבוד" - אשר לא יקבל עליו מעצמו עול השעבוד

"אל הגוי" - על הגוי