פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"מושבים" - יהיו מושבים מהרה מבבל לירושלים

"הנה כלי בית ה'" - אשר הובאו לבבל עם גלות יכניה