קטע:מצודות על ירמיהו כז טו

מצודת דוד

"למען הדיחי אתכם" - הם יועילו למען הדיחי אתכם בשבי ושם תאבדו אתם והנביאים אבל כשתקבלו עליכם עול שעבוד תשבו בארצכם ותעלו המס