קטע:מצודות על ירמיהו כז ד

מצודת דוד

"וצוית אותם" - את המלאכים תצוה להגיד אל אדוניהם