קטע:מצודות על ירמיהו כו יד

מצודת דוד

"כטוב וגו'" - ר"ל כפי הנראה לכם