פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"כי בשם ה'" - ולא אמר מלבו

"וכל העם" - עם כי מתחלה היתה ידם עם הכהנים והנביאים עתה בשמעם דברי ירמיהו שדבר בשליחות ה' חזרו בהם