פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"אתן לקללה" - שיהיו מקללים בה לומר בקללתם שתהיה כירושלים

"ונתתי" - אז אתן את הבית הזה להיות חרבה כמו שחרבה משכן שילה בימי עלי