פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ואבד מנוס" - לא יוכלו לברוח מיד האויב

"ופליטה" - מלת ואבד משמשת בשתים לומר שיאבד פליטה ושארית מה מאדירי הצאן המה הגבורים

מצודת ציון

"מנוס" - ענין בריחה

"ופליטה" - שארית וכן אל יהיה לה פליטה (לקמן נ)