פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"לא יספדו" - על כי יהיו רבים לא יספיקו להספידם ולהכניסם במקום מיוחד או לקברם אבל יהיו מונחים על פני האדמה כמו הזבל

"חללי ה'" - הנהרגים בגזירת המקום

מצודת ציון

"יאספו" - ענין הכנסה כמו ואין איש מאסף אותם (שופטים יט)

"לדומן" - ענין זבל