פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"הנה רעה יוצאת" - הרג ואבדון תצא מעם בבל אל כל עם ועם

"וסער גדול" - המיית מלחמה יתעורר מסוף הארץ והוא בבל

מצודת ציון

"וסער" - רוח סערה

"יעור" - מלשון התעוררות

"מירכתי" - מסוף וכן ולירכתי המשכן (שמות כו)