פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"אנכי מחל" - אני מתחיל להביא הרעה ואתם תהיו נקיים מהרעה בתמיה הנה לא תנקו

"אשר נקרא שמי עליה" - להיות נקראה עיר ה'

מצודת ציון

"מחל" - מלשון התחלה