פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"כי ימאנו וגו'" - ר"ל אם יתעצמו להנצל מן הפורעניות

"שתו תשתו" - ר"ל בע"כ תהיו משעובדים

מצודת ציון

"ימאנו" - מלשון מיאון