פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"שתו ושכרו" - שתו יין החמה ותהיו שכורים ותקיאו ותפלו לארץ ולא תקומו כדרך השותה יין הרבה ור"ל קבלו עליכם עול השעבוד והצער מפני חרב האויב

מצודת ציון

"וקיו" - מלשון הקאה והוא החזרת המאכל מן הגוף דרך הפה