פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ישתה אחריהם" - ר"ל הוא ילקה אחר כולם בסוף

"ומלך ששך" - הוא בבל בא"ת ב"ש וכן נקרא בסוף הספר

"איש אל אחיו" - כוס החמה ישתו זה אחר זה בסמוך לו ר"ל כולם ילקו זה אחר זה

מצודת ציון

"איש אל אחיו" - זה אחר זה בסמוך לו וכן ונפצתים איש אל אחיו (לעיל יג)