קטע:מצודות על ירמיהו כה כג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"קצוצי פאה" - השוכנים בקצוות פאת עולם

מצודת ציון

"קצוצי" - מלשון קצה

"פאה" - ענין עבר וצד