פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ואת אשקלון וגו'" - הם ערי פלשתים

"שארית אשדוד" - יתכן שנחרבה עד לא בא נ"נ ונשאר בה שארית

"כל הערב" - עם המקובץ מעמים רבים כמו וגם ערב רב (שמות יב)