פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"כיום הזה" - כי ירמיהו כתב ספרו אחר החורבן לזה אמר כיום הזה שהמה חרבים

"את ירושלים" - חוזר למעלה שאמר והשקיתה וגו' את ירושלים וגו'

"ואת מלכיה" - עם כי לא היה אלא מלך אחד אמר מלכיה כי גם בני המלך נקראו בשם מלכים