פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"להם" - לבני בבל

"גם המה" - רצה לומר כמו שעבד בבבל אחרים כן גם המה יעבדו בם וחוזר ומפרש גוים רבים וגו' הם יעבדו בבבל

"כי עבדו" - עבר במקום עתיד רצה לומר יעבדו בבבל