פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ועל הגוי ההוא" - זה בבל

"אפקוד" - אזכור עליהם עוונם

"כמלאות" - כאשר יהיה נשלם שבעים שנה

מצודת ציון

"כמלאות" - ענין השלמה כמו ובמלאות ימי טהרה (ויקרא יב)

"אפקוד" - ענין זכרון