קטע:מצודות על ירמיהו כה יא

מצודת דוד

"הגוים האלה" - היושבים סביבות א"י