קטע:מצודות על ירמיהו כה טז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"והתגועשו והתהוללו" - יניעו בתנועה חזקה וישתטו מאימת החרב אשר אשלח ביניהם

מצודת ציון

"והתגועשו" - ענין תנועה חזקה כמו ותגעש ותרעש הארץ (תהלים יח)

"והתהוללו" - מלשון הוללות ושטות כמו והתהוללו הרכב (נחום ב)

"בינותם" - ביניהם