פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"למען הכעיסני" - לא היה זה אלא למען הכעיסני וגו' וההכעסה תהיה באמת לרע לכם

"ולא שמעתם" - עם כי הדבר היה לטובתכם לא שמעתם כו'