פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ולא וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ושלח ה'" - ועוד שלח ה' שאר נביאים והיה משכים ומשלח בזריזות רב ואתם לא שמעתם