קטע:מצודות על ירמיהו כה ב

מצודת דוד

"על כל עם" - אל כל עם