קטע:מצודות על ירמיהו כד י

מצודת דוד

"עד תומם" - עד יכלו מעל האדמה וגו'

מצודת ציון

"תומם" - ענין כליון והשלמה כמו תם הכסף (בראשית מז)