פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו כג לח

מצודת דוד

"ואשלח" - ר"ל ואף כי שלחתי אליכם אשר לא תאמרו לשון משא ה' ועכ"ז לא שמעתם

"לכן" - בעבור זה כה אמר וגו'

"ואם וגו'" - ואם אחר כל האזהרות תאמרו שוב לשון משא ה'