קטע:מצודות על ירמיהו כג כב

מצודת דוד

"ואם עמדו בסודי" - ר"ל אם הוא כדבריהם שעמדו בסודו לקבל נבואה היה ראוי שישמיעו לעמי את דברי אשר דברתי בתורתי להשיבם מדרכם הרע ולא להכשילם עוד בעבירה

מצודת ציון

"וישיבום" - מלשון השבה

"מעלליהם" - מעשיהם