קטע:מצודות על ירמיהו כג כא

מצודת דוד

"והם נבאו" - מלבם ולא שמעו ממני

"והם רצו" - במהירות רב כאלו היו שלוחים בדבר

מצודת ציון

"רצו" - מלשון מרוצה ומהירות ההליכה