פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו כג ז

מצודת דוד

"לכן וגו'" - הואיל והגאולה ההיא תהיה חשובה כ"כ לכן לא יאמרו עוד בשבועתם חי ה' אשר העלה וגו' מארץ מצרים