קטע:מצודות על ירמיהו כג ו

מצודת דוד

"ה' צדקנו" - ה' יצדיק אותנו בימיו של זה

"בימיו" - בימי המשיח תוושע גם יהודה גם ישראל ישכון בארצם לבטח לא כמו בבית שני שלא חזר כ"א יהודה

"וזהו שמו" - של המשיח אשר יקראו אותו ישראל