קטע:מצודות על ירמיהו כב כט

מצודת דוד

"ארץ ארץ ארץ" - ר"ל ארץ שהיתה ארץ מיוחדת בכל הארצות ועולה על כולן