קטע:מצודות על ירמיהו כב כג

מצודת דוד

"מה נחנת" - מהו החן אשר תמצא בזה בבוא לך מכאובים וחיל כיולדה ר"ל וכי בעבור זה תמצא חן בעיני האויב

"יושבת בלבנון" - אתה ישראל היושבת בלבנון וחזר ופירש מקוננת בארזים ר"ל יושבת בבתי עצי ארזי לבנון

מצודת ציון

"מקוננת" - ענין מדור כמו ודרור קן לה (תהלים פד)ואמר בלשון שאלה

"נחנת" - מלשון חן

"חבלים" - מכאובים

"חיל" - חלחלה