קטע:מצודות על ירמיהו כב כב

מצודת דוד

"כי אז" - כאשר ילכו המה בשבי תבושי מכל רעתך אשר עזבת את ה' ובטחת עליהם

"ומאהביך" - הם אשור ומצרים וכפל הדבר במ"ש

"כל רועיך" - אשור ומצרים שהיו רועים ומנהיגים אותך ישבר אותם הרוח ועל נ"נ יאמר כי הוא ישברם

מצודת ציון

"תרעה" - ענין שבירה כמו תרועם בשבט ברזל (תהלים ב)

"ונכלמת" - מלשון כלימה וחרפה