קטע:מצודות על ירמיהו כב יח

מצודת דוד

"לא יספדו לו" - כאשר ימות לא יספדו עליו קרוביו לומר הוי כי אחי היה וקרובותיו לא תספדנה לומר הוי כי הייתי לו לאחות

"הוי אדון" - עבדיו לא יספדו לומר הוי כי אדון היה לנו הוי על הודו והדרו ר"ל על מלכותו שאבדה ממנו במותו

מצודת ציון

"הוי" - הוא ענין לשון יללה

"הדה" - ענין הדר ויופי