קטע:מצודות על ירמיהו כב ט

מצודת דוד

"ואמרו" - רעיהם ישיבום לומר על אשר עזב וגו'