פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"וכרתו" - ר"ל יהרגו השרים והגבורים ולפי שאמר ראש הלבנון אמר לשון הנופל בעצי היער

"וקדשתי" - אזמין עליה אנשים משחיתים כל איש יהיה עם כלי מלחמתו

מצודת ציון

"וקדשתי" - ענין הזמנה כמו קדשו מלחמה (יואל ד)