קטע:מצודות על ירמיהו כב ה

מצודת דוד

"כי לחרבה וגו'" - ואין מי יבוא בשעריו