קטע:מצודות על ירמיהו כב ב

מצודת דוד

"בשערים האלה" - שערי בית המלך

"אתה ועבדיך" - גם אתה שמע גם עבדיך וגו' ישמעו