קטע:מצודות על ירמיהו י כד

מצודת דוד

"יסרני ה'" - אבל עכ"ז יסרני ה'

"אך במשפט" - ר"ל שיהיו הייסורין בדרך משפט ייסורין לבד הבאים לגלות אוזן למוסר אבל אל תייסרני באפך כדרך המתנקם פן אהיה מתמעט והולך עד לא ישאר ממני מאומה

מצודת ציון

"במשפט" - ר"ל במשפט הראוי לגלות אוזן למוסר וכן ויסרתיך למשפט (לקמן ל)