קטע:מצודות על ירמיהו י כב

מצודת דוד

"מארץ צפון" - היא בבל

"מעון תנים" - להיות מדור לתנים השוכנים במקום שממון

מצודת ציון

"ורעש" - ענין תנועה והנדה

"מעון" - מדור

"תנים" - מין נחש